Privacyverklaring AVG

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Foto Optika. omgaat met de verwerking van jou persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld, en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Je wordt aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Foto Optika,. gevestigd aan Madame Gressetraat 22, 3059MH te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Foto Optika

Madame Gresstraat 22

3059MH Rotterdam

http://www.fotooptika.nl

info@fotooptika.nl


Verwerken van persoonsgegevens door Foto Optika

Foto Optika verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Foto Optika maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan onder meer uit Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, scholen, bedrijven en particulieren. Vervolgens worden de foto's door Foto Optika online met een unieke inlog code ter beschikking gesteld aan de ouders van de kinderen, werknemers van de betreffende bedrijven of aan de desbetreffende klant. De foto's blijven tussen 6 weken en 6 maanden online beschikbaar. Al deze activiteiten voert Foto Optika uit in opdracht van de opdrachtgevers.

Een overzicht van de persoonsgegevens die Foto Optika verwerk:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Foto’s

Foto Optika wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'verwerker' als bedoeld in de privacywetgeving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Foto Optika verwerkt.

Foto Optika heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotooptika.nl dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Foto Optika persoonsgegevens verwerkt
Foto Optika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
Om jouw betaling af te kunnen handelen

Foto Optika verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Optika neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Foto Optika gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.fotooptika.nl een mail die je naar mij stuur via info@fotooptika.nl of telefonisch.
Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
Foto’s kunnen pas gedeeld worden op www.fotooptika.nl en/of social media als Facebook, Instagram en twitter als je hier toestemming voor geef.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

Foto Optika bewaart je gegevens gegevens tot je mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Optika verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foto Optika blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken die Foto Optika gebruikt

Foto Optika gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Foto Optika gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Foto Optika hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto optika en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotooptika.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Foto Optika wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe Foto Optika persoonsgegevens beveiligt

Foto Optika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotooptika.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 23-05-2018